Kjell Arild Egeland
Maskin- og transportsjef

Tlf:51444031
Mobil:95197009
Epost:
Maskinkoordinator Svenn Håvard Livik

Svenn Håvard Livik
Maskinkoordinator

Mobil:91390306

Kristin Idsø Laland
Administrasjons- koordinator

Tlf:51444084
Mobil:90847992
Epost: