Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Mellomlager Jåttåvågen

Ryfast-prosjektet med E39 Eiganestunnelen som vi har beskrevet i lange tider er godt kjent for våre lesere.  Som ukens anlegg denne gangen har vi valgt et «lite delprosjekt» nemlig Mellomlager Jåttå.

Idrettsanlegg UiS

Stangeland Maskin har helt siden starten hatt mange store og små oppdrag for UiS. Prosjektet denne gangen består i oppgradering av eksisterende grusbane til et flerbruks-idrettsanlegg.