Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Idrettsanlegg UiS

Stangeland Maskin har helt siden starten hatt mange store og små oppdrag for UiS. Prosjektet denne gangen består i oppgradering av eksisterende grusbane til et flerbruks-idrettsanlegg.

Torsteinsfjellet

Vi sprenger og transporterer mange millioner tonn stein.