Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Boligfelt Folkvordveien

Nok et boligfelt for oss i Sandnes. Feltet ligger sentralt og fint til ved Folkvordveien på Stangeland.

Tursti Madlasandnes

Snart kan vi gå langs Hafrsfjord i sjøkanten, hele strekket fra «Sverd i fjell» til Madlasandnes.

Ankerhagen

Midt i Tananger sentrum er vi nå i gang med et flott boligprosjekt.

Lura Bydelssenter

Lurabyen er en unik kombinasjon av boliger, kontorer, butikker og servicetilbud som skal betjene bydelens innbyggere.

Login Vagle AS

Vagle Næringspark eier en cirka 200 mål stor tomt på Vagle, på den andre siden av jernbanen i forhold til godsterminalen i Ganddal.