Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Sjøbadet Myklebust

I en lagune ute i sjøkanten på Myklebust på Tananger er vi med og lager Sjøbadet.

Kollektivutvidelse Lagerveien

Som et ledd i å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken i vår region bygges egne veier for kollektivtrafikk.

Nye jobber

– Time kommune, Line-Hognestad. VVA- og kabelanlegg pluss gang- og sykkelveg langs Hauglandsvegen. Verdi 21,2 millioner kr. Oppdragsgvier: IVAR/Time kommune. – Solastrandveien. Oppdragsgiver: Statoil. Utbedring av VA-anlegg og opparbeidelse av ny veg og fortau. Verdi: 11 millioner kr. – Jåttåvågen. Grøft for høytspentledning . Oppdragsgiver: Novaform AS. Verdi: 500 000 kr. – Strandalandet, Vatne-Hommersåk og […]

Strålende vegåpning

Torsdag 2. juli ble E39 kryss fv. 14 Refsland offisielt åpnet av fylkesordfører Janne Johnsen. Etterpå feiret vi med hjemmelaget komle på Ualand samfunnshus.