Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Kjøper Magnar Ur AS

Stangeland Maskin AS kjøper aksjene i entreprenørbedriften Magnar Ur AS.

Første spadestikk i Lurabyen

Ordføreren i Sandnes  Stanley Wirak foretok tirsdag 12. mai det offisielle spadestikket for Rundeskogen bo- og aktivitetssenter.

Uteanlegg ExxonMobil

Deler av grøntarbeidet er et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk. Spesielle planter skal testes mot forurensing fra motorveien.

Asheimtunet

Rett før sommerferien i fjor startet vi opp med VVA og grunnarbeider for nok et stort boligfelt i Sandnes med 150 boenheter.