16 nye lærlinger

Velkommen til oss!

Det er ekstra stas når vi kan ønske nye lærlinger velkomne til Stangeland Maskin. Vi er så heldige å få 16 nye lærlinger i år, i tillegg til de vi allerede har. Disse flotte ungdommene skal gå i lære i følgende fag: anleggsgartner, fjell- og bergverk, maskinfører, vei- og anlegg, anleggsmaskinmekaniker og yrkessjåfør. Dagen i dag brukes til å bli kjent med bedriften og hverandre. Bedriftskultur, personalpolitikk, HMS, klær og utstyr står blant annet på programmet. Og selvsagt god lunsj.

Stangeland Maskin ønsker til en hver tid å ha 5 % lærlinger, det har vi jobbet aktivt for de siste 15 årene. På denne måten fornyer vi oss og hever kvaliteten ved å sikre en jevn tilgang på faglærte medarbeidere. De fleste som består fagbrevet etter endt læretid hos oss får tilbud om fast ansettelse.

Stangeland Maskin lærlinger
Framme fra venstre Daniel M. Øvremo, Bjørn Nesse, Sondre Jensen Rødland, Geir Atle Apeland, Ole Ramus Auestad, Ommund E. Øvregaard og Anders Heradstveit. Bak fra venstre Espen Andre Skipstad, Tor Eivind Gilje, Andreas Vigdel, Trond Byberg, Eric Gilje og Anders Lund Gundegjerde. Ikke tilstede på bildet Joachim Espeland, Sunniva Lende og Preben Mosnes Tjøstheim.