180 000 tonn masse

Hove N2 og rundkjøring Hove gaard.

Like ved Hove Plantesalg i Hoveveien på Sandnes jobber vi for øyeblikket med 2 prosjekter. Hove N2 er et nytt næringsbygg på samme side av veien som Hove Plantesalg. Her skal Coop Bygg flytte inn i hele første etasje og Rema 1000 i hele andre etasje. Oppdragsgiveren vår på Hove N2 er Veidekke Entreprenør. På samme side lager vi ny rundkjøring for oppdragsgiver Sandnes Kommune. Denne rundkjøringen vil avlaste trafikken inn til Sandnes sentrum betraktelig.

Vi startet med første maskin på Hove N2 i oktober 2017, og rundkjøringa startet vi på i januar 2018. Begge prosjektene skal være ferdige i januar 2019. Vi er rundt 15 ansatte som jobber på prosjektene.

Oppdragsgivernes prosjektledelse på Hove N2 er Martin Furenes fra Veidekke Entreprenør. På rundkjøringen er det Anders Rolandsen fra Consult1 for Sandnes kommune som er prosjektleder. Vår prosjektledelse på begge prosjektene er Ivar Handeland som driftsleder og Geir Birkeland som anleggsleder.

Det er enorme mengder med leirmasser som transporteres ut og kjøres til tipp. Så langt har vi transportert ut 180 000 tonn masse!

– Dette er to spennende og utfordrende anlegg med korte tidsfrister, forteller anleggsleder Birkeland. Vi har valgt å samkjøre to prosjekter tett opp i hverandre, med forskjellige oppdragsgivere. Så her er god planlegging og kommunikasjon avgjørende. Anleggene ligger kloss i den godt trafikkerte Hoveveien. Dette krever at vi tilpasser oss trafikkbildet og at alle er bevisste på sikkerhetsansvaret for andre og seg selv. Da er det godt å ha så mange flinke kolleger og samarbeidspartnere på laget, avslutter Birkeland.

Jan Even Reinertsen, Ivar Handeland og Geir Birkeland med Hove N2 i bakgrunnen.
Hove N2. Andreas Kolstad Fosse med grafsa og Martin Skårland i gravemaskinen.
Her kommer den nye rundkjøringen. Hove N2 bak i bildet. Pål Bore i maskinen.
Godt team! Sondre Rødland og Nils David Gard trives godt på Hove, og skryter av hverandres kunnskaper.
Rundkjøringen.
Stikning og trykkprøving