Ansatte som lærer hele livet!

“Nei… an græve ikkje av seg sjøl!” Påstanden på innsiden av døra i Cat-en hos maskinfører Ingvar Myklebust trenger neppe noen forklaring for å gi mening. Og budskapet er klart: Maskiner kan kjøpes, men kunnskap og forståelse for jobben som gjøres, er personlig og må skapes hos hver enkelt ansatt.

Ingen tvil. Stangeland Maskins viktigste ressurs, er vår unike kunnskapskapital: Folkene våre. Visjonen vår er å være ledende, og da kreves en kultur og en struktur som støtter det å hele tiden være i utvikling og løse oppgavene litt bedre for hver dag.  

Nei.... an græve ikkje av seg sjøl! Maskinfører Ingve Myklebust ved sin Cat320

Høyt engasjement gir gode resultater 

Årlig utdanner vi 12 talenter gjennom deltakelse på Stangeland Talentskole. Skolen underviser og gir kunnskap innen prosjektledelse, økonomi, markedsarbeid og ulike fagtjenester, og har som formål å styrke kandidatene til lederroller. Lærerressursene henter vi internt i Stangeland Maskin, leverandørindustrien og fra Fagskolen i Rogaland.   

Samarbeidet med Fagskolen i Rogaland, på folkemunne kalt Teknikken, strekker seg 10 år tilbake i tid. Flere prosjekt- og anleggsledere har utdanning herfra, og det er flere aktive studenter fra Stangeland Maskin som nå videreutdanner seg her.  

Samarbeidet innebærer blant annet at Stangeland Maskin stiller sine anlegg til disposisjon for at lærer skal få holde seg oppdatert på anleggsdrift. Åsmund Bjerga er leder for fjell- og bergavdelingen vår, og foreleser for fagskolens anleggsstudier.  

-Studentene lærer også meg mye i form av engasjement, spørsmål og diskusjoner, forteller Bjerga. Han roser de engasjerte studentene, og bekrefter at han trives med undervisning. Det har han nemlig erfaring i også fra Stangeland Talentskole.

Tron Byrge Tjøstheim er skytebas i Stangeland Maskin og foreleser her sammen med Åsmund Bjerga i tema “forsiktig sprengning” for 32 studenter ved Fagskolen.
Talentklassen 2019/2020 fra venstre: Eiving Berge Bryne, Helge Håland, Asle Larsen, Kay Tjora, Anders Hareland, Morten Klemo Øverland, Magnus Oaland, Ole Andreas Sørensen, Sveinung Nilsen, Julie Sele, Espen Damsgård og personalleder Mette Idland

En mulighet for alle 

Stangeland Maskin satser på lærlinger som aldri før. Vi har lenge ønsket oss flere, og i år tok vi stedet og opprettet Stangeland Lærlingskole. Skolen gir ungdom som har fullført VG I Bygg og Anlegg, men som har for lavt karaktersnitt til å komme inn på anleggsteknikk, en mulighet til å ta fagbrev.  

-Tiltaket gir oss mye, sier Mette Idland når hun får spørsmål om hvorfor skolen er opprettet. Mette er personalleder i Stangeland Maskin, og arbeider aktivt med rekruttering. Hun forteller at bedriften gjennom dette sikrer seg tilgang til gode fagarbeidere.  

-Samtidig er det viktig for oss å ta samfunnsansvar. Jeg møter ofte fortvilet ungdom som har drømt om å kjøre maskin hele sitt liv, men som dessverre har for lave karakterer til å komme inn på skolen. Ingen tvil om at det er viktig at også disse for et tilbud, sier hun.  

På lærlingskolen gjennomgår ungdommene samme teori som elever som går et tradisjonelt opplæringsløp, samtidig som de får mer praktisk arbeidstrening. De får tett oppfølging av lærlingkoordinator Kristian Østråt, som for øvrig selv gjennomførte talentskolen i 2018.  

Lærlingene samlet på Torsteinsfjellet lærlinguka 2019
Her signeres læringene som går alternativt opplæringsløp på tre år: Fremme fra venstre: Allan Andersen, Martin Grude, Thomas Nærland, Asle Dyngeland Midten fra venstre: Aron Emil Harestad, Thomas Skretting, Sivert Varhaug, Glenn Marius Mæle, Kim Honnemyr Nielsen Bak fra venstre: personalkoordinator Anita Børve og personalleder Mette Idland

Mange kunnskapskilder 

Tilbake til Mette, vår nye personalleder. Hun er allerede godt i gang, og ser fram til å bli kjent med de mange nye kollegene i Stangeland.  

Mette har en allsidig og spennende bakgrunn. Hun har de siste 13 årene vært partner og konsulent i Assessit AS, og har jobbet innenfor organisasjon, lederutvikling, rådgivning og rekruttering. Hennes utdanning spenner i fra svennebrev som frisør til økonomi, personal, psykologi, pedagogikk, historie og ledelse på et Master-nivå. 

Med utgangspunkt i stikkord som nettopp allsidighet, er Mette opptatt av at kompetanse og læring foregår på mange arenaer som spenner fra skole og formell utdanning til kurs, utplassering, samarbeid på arbeidsplassen, erfaring hentet fra kolleger osv.  

-Det er viktig at vi tar vare på kunnskapen, uansett hvor vi finner den, sier Mette Idland, som, når hun ikke er på jobb, er hjemme på Figgjo. Eller kanskje bytter hun ut lavlandet med en fjelltopp i Sirdal. Det handler om å lade batteriene, og ikke noe sted er bedre for det enn naturen, slår hun fast.