Årets talenter!

I Stangeland satses det på egne ansatte.

img_3645.jpg
Talentklassen 2016-17: Fra venstre Kristian Nesse, Tor Henning Ravnås, Åse Beate Sømme, Sindre Sabalis, Marek Kit, Espen Vigre, Helge Andersen, Steffen Tjora og Kent Ronny Howard.

Et av de interne tiltakene er den flotte Talentskolen vår. Hvert år håndplukker ledelsen i Stangeland et utvalg ansatte som får gå i Talentklassen. Deltakerne blir tilbudt et 10 måneders kurs i anleggsdrift, geologi, data, HMS, økonomi, praktisk arbeid og bedriftskunnskap. Vi bruker våre egne ledere som lærere, i tillegg til eksterne krefter blant annet fra SOTS (tidligere Teknikken). Undervisningen foregår etter arbeidstid hver mandag, og avsluttes med eksamen.