Årets talentklasse

Her er de utvalgte.

Vi satser på egne ansatte. Hvert år håndplukker ledelsen i Stangeland et utvalg ansatte som får gå i Talentklassen. Deltakerne blir tilbudt et 10 måneders kurs i anleggsdrift, geologi, data, HMS, økonomi, praktisk arbeid og bedriftskunnskap. Vi bruker våre egne ledere som lærere, i tillegg til eksterne krefter blant annet fra SOTS (tidligere Teknikken). Undervisningen foregår etter arbeidstid hver mandag, og avsluttes med eksamen.

talentklassen stangeland maskin
Talentklassen 2017-18: Fra venstre Gabriel Sele, Jan Kristian Løland, Ingvar Myklebust, Reier Bryne, Thomas Jåsund, Kjell Ove Vold, Olav Meling, Tommy Berg Lian og Lars Arne Sunde. Åse Beate Sømme er ikke med på bildet.