Asheimtunet

Rett før sommerferien startet vi på grunnarbeidene for nok et stort boligfelt i Sandnes.

 003.jpg
Formann Glenn Time har kontroll på detaljene.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Området som skal bebygges er ca 38 dekar og ligger på Sandved i grenseområdet mellom eksisterende boliger og jordbrukslandskapet på Jæren.

Et flott boligprosjekt, sentrumsnær beliggenhet og likevel ute på landet med rask tilkomst til flotte turområder som Sandvedparken, Stokkelandsvatnet, idrettshall, skoler med mer.

Feltet utbygges med eneboliger, rekkehus, leilighetsblokker og 3 tilhørende parkeringshus.

Vi har oppdraget med VVA, G&S veg, grunn og utomhus med lekeplasser etc.

Jadarhus er vår oppdragsgiver på prosjektet som har en byggetid på 3 – 5 år. Verdien av våre arbeider er ca. 33 mill. eks mva.

Jan Erik Ånestad er vår prosjektleder med Glenn Time som formann. Jan Olav Djuvsland fra Novaform ivaretar byggherrens prosjektledelse.

005.jpg

013.jpg

014.jpg

021.jpg

023.jpg