Asheimtunet

Rett før sommerferien i fjor startet vi opp med VVA og grunnarbeider for nok et stort boligfelt i Sandnes med 150 boenheter.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

asheimtunet 0131.jpg
Frode Schiefloe, til venstre, og Glenn Time diskuterer fremdriften.

Området som skal bebygges er på ca 38 dekar og ligger ved Asheimveien,  i grenseområdet mellom eksisterende boliger og jordbruklandskapet på Sandved. Et veldig bra boligfelt med flott og  sentrumsnær beliggenhet, men likevel «ute på landet». Her er rask tilkomst til flotte turområder som Sandvedparken, Stokkelandsvatnet, idrettshall, skoler mm. Feltet utbygges med en blanding av eneboliger, rekkehus og leilighetsblokker med tre tilhørende parkeringshus.

asheimtunet 022.jpg
Driftsplanen er et nyttig planleggingsverktøy på alle våre anlegg. Driftsleder Glenn Time, til høyre, er en dyktig planlegger. Frode Schiefloe til venstre.

Våre arbeider består av generelt grunnarbeid med VVA fjernvarme, El, bredbånd, utomhusarbeider etc. Vi har bygget ny kommunal adkomstvei, gang- og sykkelveier, kvartalslekeplasser, grøntarealer, tun og mindre lekeplasser. Det er Jadarhus AS  som er vår oppdragsgiver med Anders Rolandsen fra Novaform som prosjektleder.

asheimtunet 017.jpg

Vi har i forbindelse med omorganisering skiftet noe på vår ledelse slik at det nå er Per Svendsen som er vår prosjektleder, mens Glenn Time har vært driftsleder og hatt full kontroll siden starten.