Magnar Ur
Assisterende prosjektleder, Ryfylke

Mobil:90792560
Epost:

Oddvar Kvia
Innkjøpssjef/rådgiver – anlegg

Tlf:51444012
Mobil:95197012
Epost:

Bjørn M. Steine
Anleggsleder

Mobil:99207428
Epost:
Per Olav Roos Driftsingeniør Stangeland Maskin AS

Per Olav Roos
Driftsingeniør

Mobil:95197044
Epost:

Øystein Ekeland
Prosjektingeniør

Mobil:41419336
Epost:

Tom André Rødland
Prosjektingeniør

Mobil:47902128
Epost:

Sigurd Slåtto
Driftsingeniør Ryfylke

Mobil:91624549
Epost: