Magnar Ur
Marked/Salg

Mobil:90792560
Epost:

Oddvar Kvia
Innkjøpssjef/rådgiver – anlegg

Tlf:51444012
Mobil:95197012
Epost:

Sigmund Lundevik
Prosjektleder

Mobil:91664948
Epost:

Solveig Yndesdal
Prosjektleder

Mobil:93241744
Epost:

Bjørn M. Steine
Prosjektleder

Mobil:99207428
Epost:

John Morten Tårnes
Driftsingeniør

Mobil:98683526
Epost:

Tord Røsand
Driftsingeniør

Mobil:93095966
Epost:

Geir Åge Liland
Driftsingeniør anleggsgartner

Mobil:93830613
Epost:

Håkon Sandven
Driftsingeniør

Mobil:92244629
Epost:
Per Olav Roos Driftsingeniør Stangeland Maskin AS

Per Olav Roos
Anleggsleder

Mobil:95197044
Epost:

Tom André Rødland
Anleggsleder

Mobil:47902128
Epost:

Sigurd Slåtto
Anleggsleder

Mobil:91624549
Epost:

Grethe Handeland
Prosjektingeniør

Mobil:99207439
Epost: