Jan Erik Ånestad
Anleggssjef

Mobil:95197018
Epost:

Svenn Rune Systad
Stikningssjef

Mobil:97552884
Epost:

Sverre Nergaard
Prosjektleder

Mobil:90133349
Epost:

Geir Åge Liland
Leder Anleggsgartnere

Mobil:93830613
Epost:

Per Svendsen
Prosjektleder

Mobil:95197015
Epost:

Tony Helles
Prosjektleder

Mobil:97552883
Epost:

Sigbjørn Tveiten
Prosjektleder

Mobil:95197019
Epost:

Ingvald Årsvoll
Prosjektleder

Mobil:95197016
Epost:

Oddvar Kvia
Innkjøpssjef/rådgiver – anlegg

Mobil:95197012
Epost:

Sigmund Lundevik
Prosjektleder

Mobil:91664948
Epost:
Åsmund Bjerga

Åsmund Bjerga
Bergleder

Mobil:97552887
Epost:

Per Gunnar Skårland
Prosjektleder

Mobil:99207487
Epost:

John Olaf Østerhus
Prosjektleder

Mobil:99207425
Epost:

Solveig Yndesdal
Prosjektleder

Mobil:93241744
Epost:

Bjørn M. Steine
Prosjektleder

Mobil:99207428
Epost:

John Morten Tårnes
Driftsingeniør

Mobil:98683526
Epost:

Tord Røsand
Driftsingeniør

Mobil:93095966
Epost:

Tore Lende
Driftsingeniør

Mobil:97552811
Epost:

Oddmund Taksdal
Anleggsleder

Mobil:97553317
Epost:

Olve Østebø
Driftsingeniør

Mobil:95197024
Epost:

Håkon Sandven
Driftsingeniør

Mobil:92244629
Epost:

Jan Gaute Friestad
Driftsingeniør

Mobil:95197036
Epost:

Geir Birkeland
Prosjektleder

Mobil:90217905
Epost:
Per Olav Roos Driftsingeniør Stangeland Maskin AS

Per Olav Roos
Anleggsleder

Mobil:95197044
Epost:

Jørgen Evjen
Prosjektleder

Mobil:98800819
Epost:

Tom André Rødland
Anleggsleder

Mobil:47902128
Epost:

Sigurd Slåtto
Anleggsleder

Mobil:91624549
Epost:

Grethe Handeland
Prosjektingeniør

Mobil:99207439
Epost:
Egil Thorbjørnsen. Stangeland Maskin.

Egil Thorbjørnsen
Anleggsleder

Mobil:48232394
Epost:

Bård Siqveland
Driftsingeniør

Mobil:99106928
Epost:

William Nilsen
Anleggsleder

Mobil:91530020
Epost: