Bjørn Helge Bore
Internproduksjonsleder

Mobil:90595468
Epost:

Stian Byberg
Masse- og deponileder

Mobil:98020463
Epost:

Kristin Idsø Laland
Administrasjons- koordinator

Mobil:90847992
Epost:

Sven Magne Birkeland
Maskinkoordinator

Mobil:4795197003
Epost:

Tomas Madsen
Koordinator

Mobil:95186212
Epost:

Henrik Torland
Koordinator

Mobil:95197006
Epost:
Maskinkoordinator Svenn Håvard Livik

Svenn Håvard Livik
Transportkoordinator

Mobil:91390306
Epost: