Kristin Idsø Laland
Administrasjons- koordinator

Tlf:51444084
Mobil:90847992
Epost:

Sven Magne Birkeland
Maskinkoordinator

Mobil:4795197003
Epost:
Maskinkoordinator Svenn Håvard Livik

Svenn Håvard Livik
Transportkoordinator

Mobil:91390306
Epost: