Olav Stangeland
Konsernsjef / Ass. daglig leder

Tlf:51444082
Mobil:95196000
Epost:

Kjell Arild Egeland
Maskin- og transportsjef

Tlf:51444031
Mobil:95197009
Epost: