Bjørn Helge Bore
Internproduksjonsleder

Mobil:90595468
Epost: