Stein Ove Gloppen
Regnskapssjef

Mobil:97623490
Epost:

Anne Karin Dahle
Regnskapsmedarbeider

Mobil:40225875
Epost:

Nina Wold
Lønningssjef

Mobil:94886417
Epost:

Marianne Bærheim
Regnskapsmedarbeider/Permisjon

Epost:
Annelin Sele

Annelin Sele
Regnskapsmedarbeider

Epost: