Mette Idland
Personalleder

Mobil:97552885
Epost:

Anita Børve
Personal

Mobil:41559514
Epost:

Kristian Østråt
Lærlingkoordinator

Mobil:92296919
Epost:

Kristian Fjermestad
IT-ansvarlig

Mobil:97552899
Epost:

Hanne Hermansen
Adm.sekretær/Resepsjon

Mobil:48062238
Epost: