Avtale med Fjord Motorpark

Fredag 30. januar signerte Stangeland Maskin AS samarbeidsavtalen med Fjord Motorpark Eiendom AS.

img_4040.jpg
STANGALAND: Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark, til venstre, og forretningsutvikler/markedssjef Tore Voster i Stangeland Maskin ser fram til godt samarbeid.

Dette innebærer at vi bidrar i finansieringen av arkitekt- og prosjekteringsarbeidet for Fjord Motorpark Eiendom. Avtalen slår fast at Stangeland Maskin alltid vil være blant de forespurte leverandører av relevante entreprenørtjenester, men understreker at vi vil konkurrere med andre leverandører.

Fjord Motorpark har som formål å drive en idrettsarena slik at motorsport-, sykkelsport- og luftsportklubber kan utøve sine idretter, trafikkskoler kan tilby bedre trafikkopplæring, tilrettelegge for multifunksjonelt bruk for andre grupper, samt gi et kommersielt tilbud med motorsportaktiviteter til næringslivet. Barn, ungdom, motorsportidrett og fører- og trafikksikkerhetsopplæring er grunnelementene i formålet med Fjord Motorpark. Det samme verdigrunnlag som er gjeldene i Norges Idrettsforbund, vil bli gjeldene for driften av Fjord Motorpark: idrettsglede – mestring – fellesskap – sikkerhet. (Kilde: fjordmotorpark.no)

Anlegget på Karmøy skal etter planen åpne høsten 2017. Prosjektet har en anslått totalramme på ca. 100 millioner kroner hvor entreprenørtjenester utgjør en større andel.