Barnehage i Langgata 74

Den tidligere skolen/musikkskolen i Langgata 74 på Sandnes bygges for tiden om til barnehage.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

barnehage langgt. 74 006.jpg

Våre arbeider består i graving og singling/tilbakefylling for nye konstruksjoner, samt sanering av eksisterende ledningsnett. Vi graver innomhus for nye VA-ledninger og rehabiliterer utvendig ledningsnett, samt ny drenering.

barnehage langgt. 74 009.jpg

Vi skal også opparbeide nytt uteareal med lekeplasser og lekeutstyr. Lekeområdet er todelt og den ene delen er en utfordring pga. bratt bakke. Det er i tillegg veldig trangt og dypt,  slik at jobben med ny drenering er vanskelig og vi må ta hensyn til rasfarlig skråning på baksiden.

Sandnes Kommune er byggherre mens Byggmester Sagen er vår oppdragsgiver. Ingvald Årsvoll er vår prosjektleder med Ivar Handeland som driftsleder og Ørjan Eriksen som formann.

Prosjektleder for byggherren er Gro Fløysvik, mens Andre Pettersen er Byggmester Sagens prosjektleder.

barnehage langgt. 74 010.jpg

barnehage langgt. 74 011.jpg

barnehage langgt. 74 012.jpg

barnehage langgt. 74 013.jpg