Beskjæring og forvaltning av tre i offentlige rom

Arboristen Oluf M. Brand holder kurs i beskjæring og forvaltning av tre for gartneravdelingen i Klepp kommune. Kurset tar for seg grunnleggende beskjæringsteori, beskjæringsteknikker, vekstfaser, risikotrær og klatreteknikker.

fra venstre Oluf, delvis gjemt Rannveig Gudmestad, Oddbjørn Byberg Fossmark, Martin Tjøtta, Camilla Vølstad og Harry Johan Hansen

Det overordnede læringsmålet for opplegget til Klepp er: Beskjæring av trær som står i offentlige rom. 

Bakerst er Martin Tjøtta, Camilla Vølstad, Einar Hetland, Rune Storhaug, Harry Johan Hansen, Rannveig Gudmestad og Oddbjørn Byberg Fossmark. Foran Oluf M. Brand

Kurset går over to dager. Dag 1 er teori og praksis, mens dag to blir praktisk trening.

  • beskjæringsteori
  • beskjæringsteknikker
  • faglig beskjæring i forhold til type trær
  • beskjæring i forhold til vekstfase
  • beskjæring fra lift
  • beskjæring med stangsaks, motorsag, beskjæringssakser
  • risikotrær
  • rigging, sikring
  • regelverk i forhold til klatring og klatreteknikk
Fra venstre Oddbjørn Byberg Fossmark, Rannveig Gudmestad, Oluf M. Brand, Camilla Vølstad og Martin Tjøtta.

Ønsker du et kursopplegg innen beskjæring og trebearbeiding, er du velkommen til å ta kontakt med våre anlegggartneravdeling.