Bjerkreim Vindpark – adkomstvei

5 km vei, landingsplass for helikopter og kabeltrommelplass.

Av Tom André Rødland og Leif Emil Egeland

tegning.jpg

Dette prosjektet består i å bygge adkomstvei til trafostasjonen som skal bygges i vindparken. Som navnet tilsier ligger parken i Bjerkreim kommune, ei lita mil sørvest for tettstedet Vikeså.
bjerkreim vindpark adkomstvei 005.jpg

Tidligere i år vedtok Statnett å bygge Bjerkreim transformatorstasjon, med forbehold om at Bjerkreim Vindpark bygget ut for minst 203 MW vindkraft. Norsk Vind Energi AS, som eier Bjerkreim Vindpark, imøtekommer dette kravet, og har planlagt å bygge ut vindparken med 260 MW. Kraften fra vindparken vil derfor tilsluttes Bjerkreim transformatorstasjon.

bjerkreim vindpark adkomstvei 004.jpg

Byggingen av transformatorstasjonen begynner 1. mars, og innen den tid må vår del av kontrakten være ferdigstilt. Vi skal bygge 5 km med adkomstvei fra Fv. 103 og inn til den planlagte transformatorstasjonen, helikopterlandingsplass(ca 1200 m2) og kabeltrommelplass(ca. 200 m2). I tillegg skal vi også legge en del trekkerør og kabelkanaler i området ved transformatorstasjonen og helikopterlandingsplassen, opparbeide området utenfor porten til trafostasjonen og opparbeide området til telekom-kiosken.

bjerkreim vindpark adkomstvei 007.jpg
I forbindelse med dette arbeidet er det en del viktige hensyn å ta. Veitraseen er lagt i et område hvor det er beiteområde og en del dyrket mark; det er dermed en stor prioritet å begrense sprengsteinsøl i så stor grad som mulig i slike områder, samt utforme skråninger og trau deretter. Det skal også vies spesiell oppmerksomhet der hvor det er registrerte forekomster av den truede arten «klokkesøte» og «solblom», som blant annet innebærer fysisk merking og redusert inngrepsgrense i slike områder.

bjerkreim vindpark adkomstvei 025.jpg
Bjerkreim Transformatorstasjon blir bygget sentralt i Bjerkreim Vindpark, og flere av de interne veiene i vindparken tilsluttes følgelig denne adkomstveien. Langs adkomstveien er det 3 planlagte vindmøllepunkt, og selv om de ikke skal bygges ut som en del av denne kontrakten, har vi her muligheten til å ta ut masser ved behov. Det er foreløpig planlagt å ta ut masser ved én oppstillingsplass. Masseberegninger viser at det er et betraktelig masseoverskudd i traseen.

bjerkreim vindpark adkomstvei 011.jpg

Bjerkreim vindpark er slått sammen av det som tidligere var tre vindkraftverk; Norsk Vind Skinansfjellet, Gravdal Vindkraftverk og Bjerkreim Vind. Det endelige investeringsvedtaket blir gjort i februar.

bjerkreim vindpark adkomstvei 016.jpg

Byggherre og vår oppdragsgiver er  Norsk Vind Energi AS. Verdien av denne kontrakten som vi skal ferdigstille innen 1. mars er for oss 14,5 millioner.

bjerkreim vindpark adkomstvei 017.jpg

Per Svendsen er vår prosjektleder med Terje M. Salte som anleggs-/driftsleder og Tom André Rødland som prosjektingeniør. Per Ove Skorpen er byggherrens prosjektleder med Magnus Grinde som ass. prosjektleder og Torfinn Tuen som byggeleder.

 bjerkreim vindpark adkomstvei 020.jpg