Bjerkreim vindpark

Langvarig klokkeklang på Stangaland.

img_2858.jpg

Markedssjef Tore Voster, til høyre, og prosjektutvikler Helge Bjunes ringte lenge med klokka på Stangaland i dag. Dette for å markere at vi er «preferred bidder» på prosjekt Bjerkreim vindpark. Et oppdrag som er verdt nærmere 300 millioner kroner for oss. Oppdragsgiver er Norsk Vind Energi. Bjerkreim vindpark vil inneholde 73 vindturbiner. Arbeidene våre vil bestå av å lage nesten 5 mil med vei, oppstillingsplasser og fundament for vindturbinene.