Boligfelt Folkvordveien

Nok et boligfelt for oss i Sandnes. Feltet ligger sentralt og fint til ved Folkvordveien på Stangeland.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

folkvordveien felt 001.jpg

Dette er et mindre felt med 13 tomter og en fin blanding av eneboliger og rekkehus. Vi har fjernet 2000 m3 jord og skal levere og legge ut 7000 m3 masser for oppfylling av tomteområdet samt avrette og single under boligene. Våre arbeider består ellers av generelle grunnarbeider som VVA, støttemurer, lekeplass, avfallsanlegg, stikkledninger, asfaltarbeider med mer.

folkvordveien felt 003.jpg

Også her leverer og monterer vi fordrøyningsbasseng for veinettet samt infiltrasjonssandfanger til hver bolig. Hetland Rogaland AS er byggherre og vår oppdragsgiver. Vårt anbud på arbeidene er cirka 4,5 millioner kroner. Henrik Vidnes er prosjektleder med Jon Tjåland som formann.

folkvordveien felt 004.jpg

Byggherrens byggeledelse ivaretas av Jan Magne Fotland fra Prosjektil, mens Geir Arne Ommundsen fra Sandnes kommune følger opp VA- arbeidene.

folkvordveien felt 005.jpg

p2100007.jpg