Byfjordparken bolig

Vi er med å lager Stavangers nye grønne bydel.

For Jærentreprenør/GMC Eiendom har vi siden 1. september 2015 jobbet med dette flotte prosjektet som inneholder både leiligheter og næringslokaler. Våre arbeidere inneholder VA, veg, sprengning, utgraving bygg og utkjøring forurensa masse. I tillegg lager anleggsgartnerne våre flotte uteområder. Vi skal jobbe på prosjektet ut 2018, og har mellom 5 og 15 ansatte i sving. Les mer om Byfjordparken ved å klikke her.

Narve Lerstad er prosjektleder for Jærentreprenør og Valur Gunnarsson er anleggsleder. Jone Klingsheim representerer byggherre GMC Eiendom. Hos oss er Bjørn Solvig prosjektleder, Oddmund Taksdal driftsingeniør, Kristian Nord-Varhaug driftsleder og Hannes Tomsa er bas.

 

Vi graver i store skråninger.
Driftsleder Kristian Nord- Varhaug framme i bildet. Uwe Wachholz til venstre diskuterer neste arbeidsoppgave med en kollega fra et annet firma.
Nordic Crane Vest jobber også på prosjektet.
Anleggsgartner Sindre Sabalis lager spennende trekonstruksjoner på uteområdet som legger til rette for sosialt samvær for de som skal bo her.
Leilighetsblokker med flott utsikt over fjorden.
Stor aktivitet.