Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Lura Bydelssenter

Lurabyen er en unik kombinasjon av boliger, kontorer, butikker og servicetilbud som skal betjene bydelens innbyggere.

Login Vagle AS

Vagle Næringspark eier en cirka 200 mål stor tomt på Vagle, på den andre siden av jernbanen i forhold til godsterminalen i Ganddal.

Hovemarka felt D

Stangeland Maskin har hatt mange prosjekter med grunnarbeider for den store utbyggingen av boliger på Sørbø-Hove.