Dam og treningspark Emmaus

Nytt, flott friområde på Storhaug i Stavanger.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

emmaus dam og trimpark 0011.jpg

For Selvaag Bolig har vi  tidligere hatt grunn- og utendørsarbeider for boliger på Emmaustunet. Nå er vi i gang med to forskjellige prosjekter for Stavanger kommune like ved kvartals-lekeplassen for Emmaustunet. For dam- og parkanlegget har vi utført arbeider med  VA-ledninger, tildanning terreng, turstier, park og planting. Bjørn Solvig er vår prosjektleder med Egil Skjeie som driftsleder og Atle Ravndal som bas.

emmaus dam og trimpark 004.jpg

Anleggsgartneravdelingen vår utfører arbeidene med treningsparken. Arbeidene her består i masseutskifting, dreneringsarbeid, montering av treningsapparater og utstyr samt grasbakke og grusing av sti og parkeringsplass. Kjartan Lohne er vår anleggsleder med Dag Morten Gundersen som driftsleder. Stavanger kommunes prosjektledelse ivaretas av Jarle Vikingstad på begge prosjektene.

emmaus dam og trimpark 005.jpg

emmaus dam og trimpark 006.jpg

emmaus dam og trimpark 009.jpg

emmaus dam og trimpark 010.jpg

emmaus dam og trimpark 011.jpg