Deler Nordic Crane Croup

Stangeland Gruppen AS og Kynningsrud AS har bestemt seg for å drive videre hver for seg.

500.jpg

Konsernet blir delt med virkning fra 01.juli 2016.

Kynningsrud AS og Stangeland Gruppen AS som eier Nordic Crane Group AS 50/50 deler virksomheten mellom seg.

  • Kynningsrud AS overtar virksomhetene på Østlandet og hele virksomheten i Sverige gjennom morselskapet Nordic Crane Kynningsrud AS.
  • Stangeland Gruppen AS overtar virksomhetene fra Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge gjennom morselskapet Nordic Crane Stangeland AS.

Datterselskapene beholder sine navn som i dag og kundene blir ivaretatt som før. Landsomfattende rammeavtaler blir videreført og gjennomføres som kontrakter og avtaler tilsier. Reforhandling skjer imidlertid i konkurranse selskapene imellom.

I 2008 valgte Kynningsrud og Stangeland å slå sammen kranvirksomhetene sine i det nystartede morselskapet Nordic Crane Group AS. Eierforholdet var 50/50. I løpet av 8 år har gruppen nær doblet sin omsetning.

Kynningsrud og Stangeland velger nå å gå tilbake til sitt gamle ståsted. Årsomsetningen vil bli cirka 600 mill. kroner i hver av de nye virksomhetene og antall ansatte vil bli cirka 300 i hver gruppe. Det vil si tilnærmet like store selskaper.

Eierne uttaler i en felles pressemelding:
Til tross for sterk vekst ble synergiene ikke slik vi ønsket oss. Geografiske avstander medvirket til at Nordic Crane Group ikke fikk utnyttet ressursene godt nok. Vi tror at deling er den beste løsningen, og har derfor valgt å drive selskapene hver for oss i fremtiden.