E134 Kongsberg

De senere årene er Stangeland Maskin blitt mer «vidreiste» innenfor spunt og fundamentering.

Av Kristian Haga og Leif Emil Egeland.

20161003_173718.jpg

Dette anlegget ligger i Kongsberg kommune. Den nye E 134 starter ved Damåsen i Øvre Eiker kommune. Derfra går veien frem til Diseplass like sør for dagens E 134. Veien går videre i Kongsbergtunellen under Gamlegrendåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E 134 sammen med Gomsrudvegen og krysser Lågen over til Sellikdalen.

Det blir bygget en ny rundkjøring for å knytte sammen Kongsberg Teknologipark og dagens E 134/Sandsværveien. Fra Sellikdalen går ny E 134 inn i Svartåstunellen som svinger sørover mot Tollerudmoen. Der bygges det en ny rundkjøring mot eksisterende E 134. Nye E 134 går videre mot Moane og inn i tunell som kommer ut før den krysser dagens E134. Veien går så videre over Kobberbergselva gjennom Saggrenda sør, videre i tunell i Saggrenda vest før den går sammen med eksisterende E 134 ved Kopparvollane.

20161006_075703.jpg

Prosjektet er delt opp i tre entrepriser, og vi er med på den midterste strekningen E 134 Myntbrua-Trollerudmoen. Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet veinett for gjennomgangstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert veinett og bedre trafikksikkerheten.

Lengden på den nye veien som åpnes høsten 2019, er 13200 meter med en totalkost på 4,2 milliarder. Våre arbeider innbefatter alt innen spunt og fundamentering.

20160827_011421.jpg

Vi skal bore ca. 12 000 meter med rørvegg der ca. 6500 meter med HEB skal monteres oppi. I tillegg skal vi spunte og sikre ca. 4000 meter spunt. Vi skal og bore og montere ca. 2000 meter med stålkjerner.

Statens vegvesen er byggherre, mens Implenia Norge AS er HE og vår oppdragsgiver. Verdien av våre arbeider er rundt 45 millioner kroner. Kristian Haga er vår prosjektleder med Tor Harald Øglænd som formann. Ola Håvard Hole er vegvesenets prosjektleder og Kim Roar Hansen Implenias prosjektleder.

Se video fra Implenia.

Se presentasjon fra Statens vegvesen.

 20161006_075717.jpg

 

20161006_083831.jpg