Eiganestunnelen del 3

Strømforsyning til tunnelene.

For oppdragsgiver Lyse har vi siden mai jobbet med strømforsyning til tunnelen i prosjekt Eiganestunnelen. Her skal det bli ny høyspentkabel på 2420 meter med 540 meter med kabler og rør for Relacom og Get i samme trase.
Vi skal lage ny gang- og sykkelvei langs Finnestadgeilen, på cirka 300 meter med ny granitt-kantstein og asfaltering. I tillegg skal vi legge ny kantstein og asfalt i gangveg Maiblomveien, på 150 meter. Totalt skal vi asfaltere cirka 1200 meter kommunal gangsti for hele prosjektet som skal være ferdig i midten av september.

– Vi har 5 personer i arbeid på prosjektet som innebærer kryssing av eksisterende gassledninger og høyspentkabler i drift. Det er stedvis meget trangt om plassen i grøftene, og flere eksisterende kabler i bakken. Da er det godt å ha så dyktige og positive folk på laget, skryter driftsleder Tore Sæland. Prosjektlederen vår er John Olav Østerhus og Ronny Enåsen er bas. Lyse sin prosjektleder er Harald Thu.

Randabergveien. Fra venstre Tore Sæland, Bjarte Løland Bråtveit og Egil Årsland.
Driftsleder Tore Sæland på den nye gang- og sykkelveien langs Finnestadgeilen.
Bjarte Løland Bråtveit.
Ronny Enåsen til venstre i god samtale med Tore Sæland.
Øystein Malec henter masse i Eskelandssvingene.