Eiganestunnelen: Gjennomslag!

Onsdag 20. desember, en milepel.

img_47541.jpg
Sverre Nergaard er prosjektleder i Stangeland Maskin og assisterende prosjektleder i JV Implenia Stangeland. Her viser han hvor siste gjennomslaget skal sprenges, før vi kjører ned i tunnelen.

Det var spenning og glede nede i tunnelmørket onsdag ettermiddag. Representanter fra byggherre Statens vegvesen, entreprenør JV Implenia Stangeland og NRK Rogaland var til stede da den siste salven i Eiganestunnelen ble fyrt av. Det både smalt og luktet godt av amoniakk, og sprengningen var vellykket! Dermed er 11 km med tunnel ferdig produsert, og tunnelsprengningen er ferdig.

img_4758.jpg
Tommy Stangeland, Sverre Nergaard og Gunnar Eiterjord (Statens vegvesen sin prosjektleder for Ryfast og Eiganestunnelen) venter på at salven skal gå av. Da er det viktig med skikkelig hørselvern!

For prosjektledelsen i JV Implenia Stangeland var dette en milepel som de markerte med en stor fest for alle ansatte på prosjektet. Ansatte i Stangeland Maskin og Implenia har, sammen med vegvesenet og underentreprenører, gjort en formidabel innsats både inne i tunnelen og utenfor. Gratulerer!

img_4767.jpg
Ansatte i Joint Venture Implenia Stangeland hadde med flagg som de holdt foran tunnelhullet. En stor dag for mange!

img_4764.jpg
Tommy Stangeland, Sverre Nergaard med Cognac-flaska som helles på røysa i handa, Erlend Fiskum (fra Implenia og prosjektleder JV Impenia Stangeland) og vår HMS-K koordinator, Gunnar Skogesal får på plass det første flagget.

img_4777.jpg
Sverre intervjues av NRK Rogaland.

Det er ikke så lett å forstå hvor mye arbeid som ligger bak en tunnel, når vi haster gjennom i bilene våre. Sverre nevner 300 000 meter innstøpte trekkerør, 400 kummer, 85 000 m3 pukk og 50 000 tonn asfalt.

Vi har fortsatt mye arbeid igjen på prosjekt Eiganestunnelen. JV Implenia Stangeland skal være ferdige med sine arbeider i slutten av 2018. Nå er det veibygging, frost- og vannsikring i tunnelene samt veg- og parkarbeider i dagsonen som står på oppdragslisten, forteller Sverre.