Eiganestunnelen: Grovhullsboring

Pilot for grovhullsboring.

Tekst og foto: John Olaf Østerhus, anleggsleder
ilustrasjon innløp.jpg

Underentreprenør Entreprenørservice AS har hatt gjennomslag i mottaksgrop med pilot for grovhullsboring. Det er montert en 1040 mm krone for å ramme opp hullet. Total lengde er 185 m, og ES vil ha en produksjon på 5 m oppramming pr dag. Hullet går fra forskjæring tunnel Schancheholen til rampe SUS og vil knyttes til eksisterende kloakktunnel via en inntakskonstruksjon, og vil fungere som et nødoverløp for overvann i tunnelåpning.

img_0630.jpg
Her ligger det en tommestokk på borkrone for å vise dimensjonen.

ilustrasjon utløp.jpg

 img_0632.jpg