Eiganestunnelen: Jåttåvågen sjøfylling

God utnyttelse av fjellmasser.

Det er god gang i Jåttåvågen sjøfylling om dagen. Her har vi fylt ut over 3 millioner tonn med fjellmasse fra prosjekt Eiganestunnelen. Nå er Ronny Stokland, Johannes Eide og Ingvar Risa i gang med å tilrettelegge den gamle dokka for småbåthavn.

Ronny Stokland har full kontroll på hjullasteren, system og godt tempo.
Ronny Stokland har full kontroll på hjullasteren, system og godt tempo.
Johannes Eide skal senke bunnen ned til minus 3.
Johannes Eide skal senke bunnen ned til minus 3.
Johannes Eide og Ronny Stokland har fin arbeidsflyt.
Johannes Eide og Ronny Stokland har fin arbeidsflyt.
Erosjonssikring: Ingvar Risa er godt i gang med plastringen.
Erosjonssikring: Ingvar Risa er godt i gang med plastringen.