Eiganestunnelen: K37

Konstruksjon 37.

Av John Olaf Østerhus og Leif Emil Egeland
Anlegget ligger ved Lyse trafoen der badeanlegget Gamlingen lå. K37 er hovedinnløp/-utløp for Hundvågtunnelen og dette er grunnen til at badeanlegget måtte rives. Stangeland Maskin har ansvaret for midlertidig støyskjerming, spunt og stagforankring, masseflytting, sømboring, sprengning og VA i gropa. Joint Venture-partneren vår, Implenia har ansvaret for betongkonstruksjonen. Totalt er masseuttaket på 26000 m3 fjell og 9000 m3 løsmasse.

img_2172.jpg

Vi har her flere hensyn å ta under arbeidene. Største utfordring  har vært Lyse trafo som ligger bare 5 meter fra sømmen og Gamlingen badeanlegg. Lyse trafo er en av de eldste trafoene i området. I tillegg til å være gammel og skjør er den et nøkkelpunkt i strømforsyningen til Stavanger. Dette er understreket i kontrakten med spesielt strenge krav til rystelser. Hvis hendelser som skyldes oss setter trafoen ut av spill påløper en kilekostnad på millionbeløp per time!!

img_2173.jpg

Gamlingen badeanlegg ble oppvarmet av kjølevann fra Lyse trafo, og de har levd i en symbiose frem til det ble installert en luftkjølt trafo som videre da førte til at vi 1. september 2015 kunne rive badeanlegget. Det gjenstår å skifte ut vannkjølt trafo nr. 2, men den er i reserve nå og vil ved bruk bli kjølt av forbruksvann fra kommunalt nett.

img_2174.jpg

K37 er en vanntett konstruksjon som starter som et firkantprofil og splittes i to sirkulære profil inn mot bergtunnel. Dette skaper en interessant situasjon ved tilbakefylling der vi har et «hull» i midten som skal etappevis følge fyllingshøydene på ytterkantene. Til dette arbeidet bruker vi en kombinasjon av Cat 324 og langemann Cat 330 til å få inn naturpukk/fyllitt  og småutstyr til mottak. Grunnarbeider og maskinfører har radiokontakt.

Over indre del av konstruksjonen skal det legges ut ca. 13000 m3 med fyllitt før det avsluttes med plantefelt og grasbakke. På ytre del skal vi reetablere kommunal vei slik at det på nytt blir mulig å komme til Lyse trafo.

img_2176.jpg

Byggherre og vår oppdragsgiver er Statens vegvesen. Sverre Nergaard er vår prosjektleder med John Olaf Østerhus som anleggsleder, Per Olav Roos som driftsingeniør og Peder Espedal som formann. Gunnar Eiterjord er prosjektleder for vegvesenet med Dag Daland som delprosjektleder, Terje Lerbrekk som byggeleder vei og Chris Cormack som byggeleder for betongarbeidene.

img_2177.jpg

k37 ukens anlegg 2.jpg

k37 ukens anlegg.jpg