Eiganestunnelen: Milevis med grøfter

Vi graver og legger rør og kummer.

ryfast - ukens anlegg 021.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Av hovedmengder i tunell kan vi nevne blant annet følgende: 210 stk. sandfanger, 185 inspeksjonskummer, 80 vannkummer, 14000 meter grøfter, 10000 meter, 200 mm vannledning, 12000 meter drens og overvannsledning, 15000 meter vaskevannsledning og 4500 pumpeledning. I tillegg legger vi 116000 meter med trekkerør fordelt på innstøpte opi-pakker og i løsmasser.

ryfast - ukens anlegg 007.jpg

Samtidig som disse arbeidene pågår jobber vi med oppbygging av veifundamentet opp til traubunn. Arbeidene her består i å levere, legge ut og komprimere kult/pukk 20 – 120 mm. Traubunnen ligger da klar til vi senere skal utføre selve overbygningen med forsterkningslag, bærelag og asfalt.

ryfast - ukens anlegg 009.jpg

Arbeidene våre her ledes av prosjektleder Sigbjørn Tveiten og driftsingeniør Per Olav Roos med Tore Sæland som driftsleder og Kenneth Træe som bas. I tillegg er driftsingeniør Olve R Østebø en viktig brikke i planleggingsarbeidet for å få alle detaljer på plass.

ryfast - ukens anlegg 010.jpg

ryfast - ukens anlegg 012.jpg

ryfast - ukens anlegg 019.jpg

ryfast - ukens anlegg 003.jpg