Eiganestunnelen: Oppdatering

11 000 tonn naturpukk på Tasta.

Tekst og foto: Sigbjørn Tveiten

Etter at  konstruksjonen på Tasta er tekket og beskyttet med duk og knotteplast, skal vi fylle cirka 11 000 tonn 20-60 naturpukk rundt og over konstruksjonen. Massene skal legges lagvis med 50 cm tykkelse og komprimeres etter håndboken for hvert lag. Utfordringen er dårlig tilkomst, men her har vi sammen funnet en god løsning. Ved hjelp av transportbelte, Terex-dumper og minigraver klarer vi å få massene inn mellom konstruksjonene, og lagt ut på en effektiv og god måte. Arbeidene ledes av driftsleder Tore Sæland med god hjelp av Johannes Våge, Christian Sørensen og Egil Årsland som tar seg av det praktiske arbeidet.

sigbjørn2.jpg
Tasta.

sigbjørn 3.jpg
Tasta.

Siste del av utgravingen gjennom Madlaveien er nå i gang. Dette for å gi plass til Implenia slik at de kan begynne på resterende arbeid på konstruksjon K41 og K42. Dette er et gigantisk hull som viser godt igjen om du passerer i enden av motorveien/ Madlaveien. Statens vegvesen sine krav til trafikkflyt har også ført til at det er gjort store trafikkomleggingstiltak før utgravingen kunne begynne.

Før store mengder løsmasser og fjell kan tas bort  er det et omfattende spunt- og sikringsarbeid som er utført, Dette har fundamenteringsavdelingen vår under ledelse av Kristian Haga og Tor Harald Øglænd god kontroll på.

Arbeidene med utgraving ledes av Peder Espedal,  mens Leon Aarre tar seg av lastingen.

 

img_2401.jpg
Leon Aarre laster i St. Svithunparken.

img_2402.jpg
St. Svithunparken.