Eiganestunnelen: Schancheholen

18. september legger vi om nordgående trafikk inn på permanent vei.

Tekst og foto: John Olaf Østerhus

Dette er en stor milepæl for oss da det er betydelige konstruksjoner og VA-system som er lagt i bakken.
Veien til denne omleggingen har blant annet gått via å:
– Stenge og fjerne nordgående rampe fra SUS
– Legge om 4-felts motorvei
– Etablere forskjæring for hovedtunnel, 50 000m³ rett ved omlagt motorvei
– Presisjonsboring av 185m ø1006mm overvannstrase i fjell
– Sprenge oss inn på eksisterende kloakktunnel
Betongarbeider:
– K30/31: Tunnelportal
– K32: Undergang
– K48: Fordrøyningsbasseng, 70 m x 10 m
– J32: Innløp 4 x 1400 mm og utløp 1 stk 2000 mm
– J33: Adkomsbygg og viapunkt for grovhull, OV-system og utløp til kloakktunnel
– Forsterkning av Fridtjof Nansen bru

Denne omleggingen vil frigjøre areal slik vi kan starte forberedelsene til å legge om sørgående løp i høst for så å få tilgang til og ferdigstille blant annet sykkelmotorvei og av-/ påramper fra Ullandhaugveien.

Oppdragsgiveren vår er Statens vegvesen med Dag Daland som delprosjektleder og Terje Lerbrekk som byggeleder. Vår prosjektleder er Sverre Nergaard, John Olaf Østerhus er anleggsleder og Per Olav driftsingeniør.