Eiganestunnelen: Sommeren 2016

Stor aktivitet.

 JV Implenia Stangeland har nå ca. 320 personer på prosjektet. Alle arbeidene under bakken samt steintransporten går 2 skift fra kl. 07 – 23.

Tunnelarbeidene
Tunnelproduksjonen ligger på topp nå med inntil 8 tunnelrigger i sving. Inndriften er nå mellom 150 og 200 m per uke. Det er krevende arbeider med liten overdekning og vanskelig fjell som krever mye sikring og injeksjon i tillegg til reduserte salvelengde. Til nå er det produsert 8,5 km med tunnel av totalt 11 km, så det nærmer seg slutten på tunnelsprengningen. Vi planlegger å være ferdige med selve tunnelsprengningen i god tid før jul.

Eiganestunnelen har fra Schancheholen passert Eiganesveien. Fra Tastasiden nærmer vi oss Eiganes gravlund og er under Brønngata. Hundvågtunnelen driver vi nå rett under Rogaland Teateret og Stavanger Museum.

Vi har også kommet godt i gang med etterarbeidene inne i tunnelen. Vi har asfaltert vel 1 km ferdig vei inne i tunnelen og innredningsarbeidene er i godt gjenge.

img_3131.jpg
300 000 m3 mellomlager i Jåttåvågen i påvente av båttransport til Fiskå.

Sjøfyllinger
Sjøfyllingen i Lervig for Stavanger kommune er ferdig overlevert med planering og plastring. Totalt har vi fylt ut 335.000 tonn med tunnelstein i Lervig.

img_3097.jpg
Ferdig utfylt og plastret sjøfront i Lervig.

I Jåttåvågen har vi til nå fylt ut over 1 million m3 med fjellmasse, og nye småbåthavner anlegges i den gamle dokka. I tillegg skal 400.000 m3 med fjellmasse skipes over sjøen til Fiskå. Disse massene kjøres i mellomlager på Jåttå.

img_3140.jpg
Ny småbåthavn tar form i Jåttåvågen.

St. Svithunparken – Betongkulvert Madlaveien
Første fase av betongkulverten som skal bli av- og påkjøringsrampe Madlaveien Eiganestunnelen i gamle Kiellandsmyra er nå ferdig. Rampen blir 315 m lang og går fra Kiellandsmyra, under Madlaveien og inn i St. Svithunparken hvor den avsluttes i fjelltunnel.

Trafikken i enden av Motorveien er lagt om med nok en ny rundkjøring, og man kjører nå faktisk over den nye betongkulverten. Vi er i gang med neste fase som går under dagens Madlavei. Her skal vi spuntsikre i sommer og sprenge oss 18 m ned i bakken for å kunne fortsette betongkulverten. I selve St. Svithunparken er byggegropa klar for betongarbeider og den ene fjelltunnelen er kommet helt ut i dagen. Det er ennå langt frem til alt er ferdig her, og etter planen vil vi holde på til slutten av 2018.

img_3102.jpg
Tunnel for påkjøringsrampe i St. Svithun parken.

Steinmurer
De flotte steinmurene vi anlegger langs motorveien er godt synlige nå, og blir en viktig del av landskapsarbeidene. Muringen utføres av Borsheim AS og steinen er fra bruddet i Hellvik.

Avkjøringsrampen til sykehuset
På Schancheholen er vi i ferd med å lage den permanente avkjøringsrampen mot sykehuset, og denne vil bli klar i løpet av høsten. Dette vil bedre trafikkavviklingen.

Miljøkulverten ved Mosvatnet
Den 160 m lange Miljøkulverten mellom Mosvatnet og Vålandskogen er nå ferdig støpt, og all trafikken på Motorveien går nå gjennom kulverten. Den nye turveien langs Mosvatnet på utsiden av kulverten er anlagt og parkarbeidene pågår. Det vil bli et flott anlegg.

img_3125.jpg
Borsheim er godt i gang med portalmuren til Miljøkulverten.