Eiganestunnelen: St. Svithunparken

Det nye parkanlegget tar form.

Stavanger får nye flotte grøntområder når vi er ferdige med prosjekt Eiganestunnelen i desember 2018. Vi har hatt en runde i St. Svithunparken og på sykkelstamvegen sammen med prosjektlederen vår, Sverre Nergaard, som leder prosjektet fra brakkeriggen i Kiellandsmyrå. St. Svithunparken blir et fint grønt møtested for både små og store. I dag klargjør vi sykkelstamvegen for siste lag med asfalt. Vi har til sammen laget 1,4 kilometer av sykkelstamvegen, fra St. Svithunparken til Schancheholen.

Sverre Nergaard, prosjektleder JV Implenia Stangeland, i St. Svithunparken.
Landskapsplanen for området.
Justeringer på kumlokk før siste lag med asfalt legges på sykkelstamvegen fra St. Svithunparken. Fra venstre Anders Haugen, Sindre Haglund og Sverre Nergaard.
Sykkelstamvegen fra St. Svithunparken.
Flotte lekeapparat og sittegrupper innbyr til sosialt samvær for alle.
Skikkelig huskestativ.
Lekestativene innbyr til kreativ lek. Gummibelegg på bakken.
Stikningsingeniør Lars-Rune Haugland i sving med støyskjermingen.
Rense- og fordrøyningsbassenget ved rundkjøringen mellom Madlaveien og E39. Her kommer det også store steiner hvor fuglene kan oppholde seg.
Sverre Nergaard og hans dyktige kolleger leder prosjekt Eiganestunnelen fra brakkeriggen i Kiellandsmyrå.