Eiganestunnelen: status

Eiganestunnelen: Status april 2017

 

Av Sverre Nergaard, prosjektleder i Stangeland Maskin og assisterende prosjektleder i JV Implenia Stangeland

Grøftearbeid i Eiganestunnelen Stangeland Maskin
Grøftearbeid i tunnelen.

 

Tunnelarbeider
Eiganestunnelen og vår del av Hundvågtunnelen var ferdig utsprengt i midten av januar. Da var vi ferdige med totalt 11 km tunnelsprengning.

Tunneldriverne har nå reist fra anlegget, men veiarbeidene og betongarbeidene inne i tunnelen har krevd kraftig oppbemanning. JV Implenia Stangeland med underentreprenører har derfor fremdeles mer enn 250 personer i sving. Stangeland har nå over 100 medarbeidere på prosjektet inklusive 18 gravemaskiner og 25 lastebiler og dumpere på det jevne.

Vi har kommet godt i gang med etterarbeidene inne i tunnelen. Vi legger rør og støper kabelkanaler over en lav sko. 300 km med kabeltrekkerør skal på plass og støpes inn, og det er et omfattende grøftearbeid som foregår. Vi legger ledninger for drenasje, brannvann, vaskevann og pumpeledning i alle 8 tunnelløp og i de 24 tverrtunnelene/rømningstunnelene, før vi bygger opp kjørebanen med pukk og grus og asfalt. Asfalten blir til sammen 22 cm tykk, så det blir solide greier.

Peder Espedal i tunnelen.
Peder Espedal i tunnelen.
Vi har Velde med oss på asfaltering.
Vi har Velde med oss på asfaltering.

Til nå har vi asfaltert 3,8 km vei inne i tunnelene og innredningsarbeidene med veggelementer i betong og vann og frostsikring i taket er i godt gjenge.

Anlegg i dagsonen
Den 160 m lange miljøkulverten som motorveien går gjennom ved Mosvatnet er ferdig, og opparbeidelse av parkanlegget som skal knytte sammen Vålandskogen og Mosvatnet er i gang. De nye turveitraseene over kulverten er allerede opparbeidet, og før påske river vi gangbrua som går over motorveien mellom Vålandskogen og Mosvatnet. Etter påske går gartnerne våre i gang med å opparbeide parkanlegget over Miljøkulverten og på Kiellandsmyra. Vi kan love at dette blir flotte anlegg i løpet av sommeren og høsten.

Det er altså god gang med stramme tidsfrister som medfører hektisk aktivitet. Vi har gode folk på anlegget, og det gjøres mye godt arbeid. Men – det er fremdeles langt frem til prosjektet blir helt ferdig. Våre arbeider har planlagt sluttdato først i desember 2018.

Roy Helleland i vegskrapa.
Roy Helleland i vegskrapa.