Eiganestunnelen: Status

Synlige resultater.

Av Sverre Nergaard, prosjektleder JV Implenia Stangeland
Tunnelarbeider
Så var vi helt ferdige med tunnelarbeidene i alle de 8 tunnelene med en samlet veilengde på 11 km. Alt er ferdig fra vår side med asfalt og vegmerking, banketter, tekniske rom, pumpebassenger, vifter, kabelbruer og skiltoppheng. Tunnelene ble overlevert til Vegvesenet innenfor de avtalt tidsfristene.
Til arbeidene med montering av kabelbruer og med støping av banketter har vi hatt god hjelp av hhv. Traftec AS og Sirdal Veibetong AS. Asfaltarbeidene er utført av Velde Asfalt AS.
Nå er elektroentreprisen i sving – noe Bravida har ansvaret for. De har vært i gang en god stund allerede, og samarbeidet og koordineringen med dem har gått smertefritt og godt.I tunnelene er det driftsingeniør Olve Østebø og driftsleder Tore Sæland som har hatt styringen med våre arbeider med god og stødig hånd.

Anlegg i dagsonen
I dagsonen er det driftsingeniør Per Olav Roos som styrer sammen med basene Sjur Stangeland og Cenneth Træe. Til å koordinere de forskjellige aktivitetene og de mest kompliserte tekniske løsningene både i tunnel og i dagsonen har anleggsleder John Olaf Østerhus sørget for det meste.
På Schancheholen, langs Mosvatnet og på Gamlingen er det permanente veganlegget – og ikke minst det flotte parkanlegget – praktisk talt ferdig. Likeledes er den nye sykkelstamveien ferdig asfaltert mellom Kiellandsmyra og Schancheholen, men den er ikke åpen for vanlig ferdsel ennå.
Den siste omfattende trafikkomleggingen gjorde vi i pinsehelgen da den permanente rundkjøringen mellom Madlaveien og E39 ble etablert. Trafikkmønsteret her er nå slik det skal være i fremtiden. Det kan nok virke litt kronglete med dagens trafikkbelastning, men dette vil bedre seg radikalt når tunnelene åpner for trafikk mot slutten av neste år.
Det er fremdeles omfattende arbeider som gjenstår i dagsonen. Det gjelder å gjøre ferdig gang- og sykkelanlegget under Madlaveien, nytt parkanlegg i Svithunparken, samt et stort fordrøyningsbasseng for overvann på den gamle Vikingtomta. Videre skal riggområdet vårt gjøres om til grøntanlegg inklusive rensepark. Tilførselsveiene ned til tunnelene og siste omgang med asfaltering av E39 skal også gjøres ferdig.
Vi er godt i rute til å ferdigstille alle våre arbeider til den kontraktsfestede milepelen i begynnelsen av desember 2018. Da vil veianlegget og tilstøtende grøntanlegg i dagsonen være 100 % ferdig.

Inne i tunnelen.
Inne i tunnelen. Grønn dør inn til teknisk rom og rødt brannskap.
Over 6000 planter så langt, og mer skal det bli. Her fra miljøkulverten.
Den permanente rundkjøringen mellom Madlaveien og E39. Svithunparken i bakgrunnen.
Kiellansmyrå: Her var det en gammel søppelfylling som vi hr erstattet med et flott grøntområde.