Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Månedens anlegg: Eiganes nord

Eiganes Nord er en del av prosjektet «Eiganestunnelen» og Ryfast-prosjektet som vi har sammen med Bilfinger Construction.

Eiganestunnelen: Stor aktivitet

Det er full gang på JV Bilfinger Stangeland sine arbeider med Eiganestunnelen. Her kan du se noen bilder fra Tasta-siden (nord).

Eiganestunnelen: Godt i gang

JV Bilfinger Stangeland klargjør nå områder på Tasta og i Vålandskogen før selve tunnelarbeidene starter.

Eiganestunnelen: Kontrakten er signert

JV Bilfinger Stangeland og Statens vegvesen har signert den største vegkontrakten i Norge. Rett etterpå ble første spadestikk tatt i Vålandsskogen.