Et marked med muligheter også i 2020

Et hektisk år med god aktivitet, sier markedssjef Tore Haukali Hansen om 2019. Som følge av blant annet avlyste og utsatte prosjekter fra Statens Vegvesens side, kan 2020 bli mer utfordrende.

Klarer vi å ville mest og være best, vil imidlertid også kommende år bli godt for Stangeland, tror Tore.

Rogfast ble, som kjent, avlyst. Vi venter likevel på at det kommer ut på nytt. Det kan finne sted i et litt annet format, og kanskje også delt i flere anbud. Men foreløpig er alt dette usikkert. Det vi imidlertid kan slå fast, er at samferdselsminister Jon Georg Dale i hvert fall bekreftet at Rogfast skal gjennomføres.

Markedsavdelingen samlet i Ryfastunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel 292 meter under havet. F.v. Glenn Time, Veronika Thorsen Sanne, Ruth-Marie Nord-Varhaug, Tore Haukali Hansen, Einar Joa, Julie Vold, Eivind Stranden, Tore Voster, Helge Bjunes og Arild Hareland.

Mange kommunale prosjekter 

I Stangeland maskin har vi flere store prosjekter i gang, eksempelvis SUS2023, Fagrafjell Trafostasjon og Vindparker. Viktige jobber, men vi trenger hele tiden påfyll for å opprettholde full drift.  

Det er veldig positivt at kommunene i regionen har flere både store og små prosjekter som skal gjennomføres i 2020/21, både innen bygg, boligområder, vei,  flomsikring, VA-sanering og annet.  

En større utfordring er at regionens største oppdragsgiver, Statens Vegvesen, er i en omstruktureringsfase med overgang til Rogaland Fylkeskommune. Anbud har blitt avlyst, og det vil nok gå flere måneder før organisasjonene er klar for å sende ut nye anbud. Vår bransje håper selvsagt begge etater raskt kommer på banen med sine prosjekter som vi vet ligger klar til utførelse. 

Prosjektene for både buss og sykkelstamveien vil komme i 2020 og blir svært interessante jobber som vi håper Stangeland maskin kan komme til posisjon for. Ivar skal bygge ny hovedvannledning, 33 km i rørdimensjonene 1400 – 1200mm. I dette prosjektet blir det flere entrepriser. 

På sykehustomten SUS2023 har i dag Stangeland Maskin høy aktivitet, og i 2020 kommer også flere jobber som vi synes er veldig interessante.  

 

Ut av fylket? 

Lokaler totalentreprenører vet vi også kommer med utbygginger som boligfelt, bygg, industri osv. Det jobbes også mot prosjekter som ligger lenger fremme i tid. 

Nye Veier nærmer seg stadig vår region, men uavklarte beslutninger om bompenger gjør at prosjektene foreløpig ikke er klare.  Vi ser også at E-39-utbygging utenfor vår region kan være aktuelle prosjekter for Stangeland. Utviklingen i markedet gjør at vi derfor må forvente at det blir prosjekter hvor vi må jobbe utenfor Rogalands grenser.  

I markedsavdelingen ser mange muligheter og Stangeland Maskin skal få nok et bra år i 2020, sier Tore Haukali Hansen.