Et positivt allmannamøte

Hovedbudskapet i tirsdagens møte for alle ansatte i Stangeland Maskin var at vi jobber i en solid bedrift med lokale eiere, som ser positivt på fremtiden.

dsc_0006.jpg
Det var god stemning på Solastranden gård da vi møttes til det årlige allmannamøte. Etter godt drøs og en matbit fikk vi positiv og nyttig informasjon om tilstanden i bedriften. 2014 var et godt år for oss med en 25% økning i omsetningen og et resultat på 7,4%. I dag har vi en ordrereserve på 1,3 milliarder kroner.

dsc_0012.jpg
Gaute Håland, Olav Stangeland, Tore Voster, Egil Bue og Arild Netland forbereder seg til møte.

Olav Stangeland ønsket velkommen med en positiv vinkling. Bedriften står støtt, det er ingen krise i Stangeland. Vi er godt rustet til å tåle presset på priser i markedet. Nå er det viktig at alle drar i samme retning, og at vi utvikler oss i alle ledd. Vi er på god vei med ledertrening, nyttige verktøy som driftsplanen og mye godt HMS-K-arbeid.

Markedssjef Tore Voster var dagens møteleder og snakket i tillegg om økonomi, drift, marked, vår arbeidsplass og framtid. Vi fikk høre om et marked i endring, overkapasitet og mindre marginer. Dette er Stangeland Maskin i stand til å møte når vi fortsetter å bry oss om jobben vår, utvikler kompetansen vår og har fokus på planlegging og produksjon. Det handler om å gjøre jobben riktig første gang.

dsc_0028.jpg

Finansdirektør Egil Bue, personalsjef Joar Løland, internproduksjonssjef Arild Netland, hovedtillitsvalgt Gaute Håland og HMS-K-sjef Olav Silde hadde alle interessante innlegg som du kan lese mer om i neste utgave av Stangeland Info.

dsc_00393.jpg
Øyvind Rege, tillitsvalgt for sjåførene, til venstre og Egil Skjeie, tillitsvalgt for grunnarbeiderne til høyre er nå ferdige med sine toårige verv. De fikk blomster av Gaute Håland, hovedtillitsvalgt.

Følgende ansatte ble valgt som tillitsmenn for 2 år:
Petter Hetland for sjåførene.
Tore Obrestad for grunnarbeiderne med flere.
Gaute Håland for maskinkjørerne.

Disse ble valgt for 2 år i fjor:
Kristian Goa for anleggsgartnerene.
Sigurd Gramstad for bergavdelingen.
Tommy Horpestad for verkstedet.
Svenn Rune Systad for kontoret.

Det var også valg av ansattes representanter til AMU, men resultatet er ikke klart enda.