Finansparken

Sparebank 1 SR-Banks nye hovedkontor i Stavanger.

img_4902.jpg
Eivind Skjæveland, til venstre, planlegger neste arbeidsoppgave sammen med driftsleder Egil Skjeie.

Vi er stolte av å være med på byggingen av et de største næringsbyggene i tre i Europa.

Vår oppdragsgiver er Block Berge Bygg. Vi utfører spunt-, sprengnings-, grunn- og utomhusarbeider. Våre arbeider vil pågå i cirka 2,5 år, og på det meste vil 20 av våre ansatte jobbe på prosjektet. Men dette vil variere ut i fra behov.

Prosjektet har en utfordrende beliggenhet midt i byen med gater på to sider og boliger på den ene siden. Det kreves en omfattende sikring av løsmasser med spunt og bjelkestengsel. Vi skal håndtere forurenset gravemasse og utføre sprengning av 30 000 m3.

Vår prosjektleder er Bjørn Solvig og Egil Skjeie er vår driftsleder, begge to med solid kompetanse og erfaring. Rune Jørgensen er Block Berge Bygg sin prosjektleder og deres anleggsleder er Rune Skeie.

Du kan lese mer om dette flotte prosjektet ved å klikke her.

img_4904.jpg
Fundamenteringsavdelingen vår i arbeid sammen med Sirevåg Mekaniske.

img_4918.jpg
Hans Christian Dybing i gravemaskinen.

img_4921.jpg
Stor aktivitet.

img_4926.jpg
Kommunikasjon er viktig. Her planlegger driftsleder Egil Skjeie neste oppgave med sine gode kollegaer. Fra venstre Jone Vestersjø, Egil Skjeie, Nils Kjetil Salte og Hans Christian Dybing med ryggen til.

img_4936.jpg
Oversiktsbilde fra en annen vinkel. Kuppelhallen ligger på høyre side i bildet.

img_4937.jpg
Omfattende spunting utføres av vår dyktige fundamenteringsgjeng.