Fint og ungt besøk

I dag er elever fra Øksnevad vgs hos oss.

img_3696.jpg
En lyttende forsamling i møterom Scania.

Det er alltid kjekt med besøk, og særlig når det er unge lovende elever som er interessert i bransjen vår. For det er klassen fra Øksnevad videregående skole. De går nemlig på VG2 Anleggsteknikk, og vi håper at flere av de kommer tilbake til oss på utplassering og som lærlinger.

img_3701.jpg
Tom Rune Utheim fra HMS-K avdelingen vår forteller om sikkerheten i bedriften vår.

I dag får elevene og læreren deres bli bedre kjent med bedriften vår både gjennom foredrag og befaring. Vi forteller om helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Overgangen fra skole til arbeid blir også belyst før turen går til prosjekt Eiganestunnelen. I Stangeland er mat viktig, derfor sørger vi for skikkelig servering til elevene. Og dermed god tid til drøs.

img_3697.jpg
Joar Løland, personalsjefen vår, viser konsekvensene av å kjøre på en spiss stein.

img_3694.jpg
Noen av elevene på VG2 Anleggsteknikk.