Fiskå Mølle

200 000 kubikk masse.

Oppdraget vårt går ut på å utvide industriområde. Dette innebærer sprengning av 200 000 faste m³, fjellsikring, utlasting og fylling i sjø samt plastring. Oppdragsgiveren vår er Brødrene Nordbø AS. Vi startet arbeidet nå i september og skal etter planen være ferdige i mai neste år, i denne perioden vil det være 8 til 10 ansatte engasjerte i prosjektet.

Brødrene Nordbø er representerte med Osvald Østerhus på dette prosjektet. Byggeleder er Ørjan Høllesli fra SK Langeland som representerer byggherre. Vår prosjektledelse er Bjørn Steine, Sigurd Slåtto, Lars Børge Kleven og Tom Rune Utheim.

Sigurd Slåtto, driftsingeniøren vår, forteller at blandingen av gneis og fyllitt kan gjøre sikringsarbeidet utfordrende. Stangeland Ryfylke skal for første gang bruke doser i et prosjekt. – Vi er spente på erfaringene og utnyttelsesgraden til doseren, sier Slåtto som også forteller at vi skal erosjonssikre ned til kote -10,73 på dette prosjektet.

Fra venstre Ben Tvedt, Ørjan Høllesli fra SK Langeland AS og Sigurd Slåtto.
Vi er i gang på Fiskå Mølle.
200 000 kubikk faste masser skal fylles i sjø.
Markus Attila.
Eivind Sørensen får flott utsikt på denne jobben.