Flott takhage på Lura bydelssenter

Hage i høyden.

Vi har laget en flott takhage på toppen av Lura bydelssenter for oppdragsgiver Hent AS. Takhagen dekker hele 7000 m2 hvorav 2500 m2 er asfaltgangveier, 1300 m2 betongflater, 900 lm kantstål. Resten av arealene er plantefelt med trær, planter og blomster. For disse arealene har vi heist inn 2000 m3 leca, grus og jord. For øvrig må alt av utstyr, masser og maskiner heises inn da det ikke er adkomst til bakkenivå. Grunnet vektbegrensning benyttet vi bare mindre maskiner. Ellers har vi levert og montert lekeutstyr og annen møblering. Vi har hatt mellom 4 og 10 mann i arbeid på prosjektet.
Prosjektledelsen hos Hent AS har vært Jimmy Quist, Vidar Stene og Kristoffer Bodvin. Vår prosjektledelse har vært Tony Helles, Rune Skårland og Øystein Dahle.

Lura bydelssenter. Stangeland Maskin.
Driftsleder Rune Skårland foran ferdigplenen ved boligblokken.
Lura bydelssenter. Stangeland Maskin.
Takhage Lura bydelssenter.
Lura bydelssenter. Stangeland Maskin.
Takhage Lura bydelssenter.
Lura bydelssenter. Stangeland Maskin.
Takhage Lura bydelssenter.
Lura bydelssenter. Stangeland Maskin.
Rune Skårland, en stolt driftsleder, viser fram dette flotte prosjektet.