Flotte studentboliger ved Bjergsted

Tekst og foto: Leif Emil Egeland. Vi har tidligere revet deler av eksisterende bygningsmasse for Stavanger kommune. Nå har vi revet resterende bygningsmasse med sykehjemmet og utført grunn- og utomhusarbeidene for studentboligene i Rosenberggata. Studentboligene ligger vakkert til i tre blokker like ved Bjergsted med parken som nærmeste nabo og kort vei til sentrum. Vi […]

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

studentboliger i bjergsted 0011.jpg

Vi har tidligere revet deler av eksisterende bygningsmasse for Stavanger kommune. Nå har vi revet resterende bygningsmasse med sykehjemmet og utført grunn- og utomhusarbeidene for studentboligene i Rosenberggata. Studentboligene ligger vakkert til i tre blokker like ved Bjergsted med parken som nærmeste nabo og kort vei til sentrum.

studentboliger i bjergsted 0061.jpg

Vi har bygget nytt VA-anlegg fra Kuppelhallen og til Rosenberggata samtidig som vi har opparbeidd deler av Rosenberggata med fortau og nytt dekke. Anlegget har vært krevende pga. dårlig plass og stram fremdrift. Med god planlegging og flinke folk ble prosjektet ferdigstilt til innflytting i august.

studentboliger i bjergsted 0091.jpg

Studentskipnaden i Stavanger, SiS er byggherre. Vi har arbeidene for SV – Betong A/S. Verdien av våre arbeider er ca. 10.500.000 kroner. Tore Lende har vært vår anleggsleder med Bernt Moen som driftsleder og Odd Morten Brekke som bas. Asbjørn Bollestad har vært oppdragsgivers prosjektleder.

studentboliger i bjergsted 0151.jpg