Fornyet tillit i vindkraftutbygging

I Rogaland og Møre og Romsdal.

Stangeland Maskin er igjen den foretrukne leverandøren i utbyggingen av vindkraft i Norge. Denne gangen på Måkaknuten vindpark i Rogaland og på Haram vindpark i Møre og Romsdal. Vi er stolte over denne anerkjennelsen av vår kompetanse og kvalitet.

Oppdragsgiveren vår på Måkaknuten vindpark er Norsk Vind Energi, i Haram vindpark er Zephyr oppdragsgiver. Vi kjenner begge to godt fra tidligere vindprosjekter, og gleder oss til nytt og fruktbart samarbeid.
Prosjektene vil starte opp i løpet av 2019 og skal være ferdige i 2020. Til sammen har prosjektene en verdi på rundt 230 millioner kroner. Kontraktene vil bli signert i god tid før prosjektstart.

-Vi er svært glade for å være den foretrukne leverandøren i to nye vindkraftprosjekt, sier markedssjef i Stangeland Maskin, Tore Voster. Vi har gjennom flere år tilegnet oss omfattende kunnskap og erfaring med vindkraftprosjekter. Det er meget tilfredsstillende at denne kompetansen fortsetter å gi oss nye oppdrag, smiler Voster.

På bildet ser vi vind-ekspertene våre, prosjektutvikler Helge Bjunes, til venstre, og markedssjef Tore Voster som nok en gang kunne ringe i klokka for å markere at vi er den foretrukne leverandøren i to nye vindkraftprosjekt. (Foto: Kari Synnøve Vigre)