Fornying av hage – fra ide til virkelighet

Kunden vår hadde selv en ide om hvordan hagen skulle se ut. Vår Frank Møller foretok befaring og kom med løsninger og forslag på materiell- og plantevalg. Se selv hvor stor endringen ble!

Dronebilde tatt av stikningsavdeling. Løsningen gir godt med luft og god utnyttelse av tomta

Anleggsgartneravdelingen vår bistod med alt fra ide, planlegging og gjennomføring. Spekteret av tjenester vi kan tilby er komplett, og til denne leveransen utførte vi:

 • Planlegging, utforming og prising
 • Tre felling
 • Masse utskifte
 • Sanering av tank til fyrings olje
 • Nye avløp og kummer til takvanns rør
 • Nye avløp og kummer til overvanns rør
 • Legging av trekke rør
 • Legging av drens rør
 • Støping av diverse fundament
 • Lø igjen eksisterende natursteins mur
 • Montere støttemurer i diverse varianter
 • Montere trapper
 • Montere kantstein i diverse høyder
 • Legge kulestein
 • Legge belegg i diverse varianter
 • Sette Brostein
 • Tømre vegg
 • Planting og barking
 • Legge ferdigplen
 • Legge Cedum